Veprat e Artit

Veku

Veku

Përshkrimi

Description

Kategoria: Pikturë
Subject: Abstrakt
Styles:
 • Abstrakt
 • Figurativ
Mediums:
 • Akril
Materials:
 • Pelhurë
Orientations: Peizazh
For sale: Po
Subjekti: Abstrakt
Stilet:
 • Abstrakt
 • Figurativ
Mediumet:
 • Akril
Materialet:
 • Pelhurë
Orientimi: Peizazh
Për shitje: Po
Publisher: Teuta Hasangjekaj Publikuesi: Teuta Hasangjekaj
5892 Vlerësimi:
4.5
SubjektiAbstrakt
Stilet
 • Abstrakt
 • Figurativ
Mediumet
 • Akril
Materialet
 • Pelhurë
OrientimiPeizazh
Për ShitjePo
Print