Veprat e Artit

Veku

Veku


Author: Teuta Hasangjekaj Autori: Teuta Hasangjekaj


Përshkrimi

Description

Kategoria: Pikturë
Subject: Abstrakt
Styles:
 • Abstrakt
 • Figurativ
Mediums:
 • Akril
Materials:
 • Pelhurë
Orientations: Peizazh
For sale: Jo
Subjekti: Abstrakt
Stilet:
 • Abstrakt
 • Figurativ
Mediumet:
 • Akril
Materialet:
 • Pelhurë
Orientimi: Peizazh
Për shitje: Jo
Publisher: Teuta Hasangjekaj Publikuesi: Teuta Hasangjekaj
5097 Vlerësimi:
4.7
SubjektiAbstrakt
Stilet
 • Abstrakt
 • Figurativ
Mediumet
 • Akril
Materialet
 • Pelhurë
OrientimiPeizazh
Autori i veprësTeuta Hasangjekaj
Për ShitjeJo
Print