Veprat e Artit

Zogu

Zogu


Author: Vedat Avdyli Autori: Vedat Avdyli


Përshkrimi

Description

Kategoria: Pikturë
Subject: Abstrakt
Styles:
 • Abstrakt
 • Arte të bukura
 • Figurativ
 • Modern
 • Realizëm
Mediums:
 • Akril
 • Letër
 • Pikturë
 • Laps
 • Penë dhe bojë
Materials:
 • Letër
Orientations: Katrore
For sale: Jo
Subjekti: Abstrakt
Stilet:
 • Abstrakt
 • Arte të bukura
 • Figurativ
 • Modern
 • Realizëm
Mediumet:
 • Akril
 • Letër
 • Pikturë
 • Laps
 • Penë dhe bojë
Materialet:
 • Letër
Orientimi: Katrore
Për shitje: Jo
Publisher: Vedat Avdyli Publikuesi: Vedat Avdyli
4398 Vlerësimi:
5.0
SubjektiAbstrakt
Stilet
 • Abstrakt
 • Arte të bukura
 • Figurativ
 • Modern
 • Realizëm
Mediumet
 • Akril
 • Letër
 • Pikturë
 • Laps
 • Penë dhe bojë
Materialet
 • Letër
OrientimiKatrore
Autori i veprësVedat Avdyli
Për ShitjeJo
Print